KERNTHEMA'S

0 1123
Het hebben van een baan is meer dan alleen een inkomen. Het geeft ook regelmaat en een gevoel van eigenwaarde. Banen ontstaan niet door...

0 399
De VVD staat voor vrijheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit zijn voor de VVD de...

Laatste nieuws

0 85
Afgelopen woensdag stond de concept begroting en het uitvoeringskader van het Waddenfonds op de agenda van Provinciale Staten. De VVD heeft bij monde van...

0 853
Met een ruime meerderheid hebben Provinciale Staten afgelopen woensdag een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een aanpassing van de omgevingsvergunning waardoor de verdubbeling...

0 36
In de afgelopen weken is er door een groot aantal partijen, waaronder de VVD, gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor de oprichting van een Friese...

0 141
Het seniorennetwerk Fryslân heeft spontaan de JOVD Friesland gesteund in hun crowdfundingsactie voor een Youtube wervingsfilmpje. Het bestuur was op volle sterkte om de...

0 953
De Statenfractie van de VVD heeft samen met VVD Ferwerderadiel een werkbezoek afgelegd aan Antonides Wadstroom in Holwerd. Wadstroom is één van de weinige...

0 301
Naar aanleiding van de behandeling van de beleidsbrief economie is vorig jaar besloten dat er een monitoringskader zou komen om de voortgang van het...

0 385
Door het college van Gedeputeerde Staten is in de kadernota twintig miljoen euro incidenteel geld beschikbaar gesteld voor nieuwe voorstellen. Aan Provinciale Staten is...

0 157
De tarieven voor netwerkbeheerder Liander zijn hoger dan vorig jaar. Diverse organisaties hebben hier vragen over gesteld bij de Provincie. Het blijkt dat deze...

0 652
De VVD was en is geen voorstander van grote windparken in Fryslân. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats...

0 181
Nederland laat kansrijke innovaties liggen doordat Europese en nationale regelingen niet goed op elkaar aansluiten. Dat blijkt uit een studie van Dries Faems van...

SOCIAL

372FansLike
821VolgersVolg
1InschrijvingenInschrijven